LBs Lastbilar AB, marknadsför produkter från Mercedes-Benz och därtill hörande servicetjänster i Östergötland och Södermanland. Genom vårt produktprogram och med vår kunskap samt medvetenhet om kvalitet, kundvård, miljö och ekonomi erbjuder vi den bästa totallösningen.