Verksamhetspolicy

När vi säljer, utför service och reparation av transportbilar, tunga fordon och bussar Mercedes-Benz respektive EvoBus, arbetar vi för att ständigt möta ställda kundkrav. Vi strävar efter minska vår miljöbelastning genom ett livscykelsperspektiv, utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta samt uppfylla tillämpliga lagkrav.

Vi ska öka vår kundnöjdhet och minska antalet kemikalier och deras farlighet.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.