Verksamhetspolicy

När vi utför service och reparation av transportbilar och tunga fordon av märkena Mercedes-Benz respektive Setra arbetar vi för att ständigt möta ställda kundkrav. Vi strävar efter minska vår miljöbelastning genom ett livscykelsperspektiv, utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta samt uppfylla tillämpliga lagkrav.

Vi ska öka vår kundnöjdhet och minska antalet kemikalier och deras farlighet.

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.